طلاق توافقی

متن وکالت نامه کامل طلاق
با وکالت ما میتوانیم ظرف دو تا سه هفته بدون حضور همسرتان طلاق را انجام دهیم

متن کامل و درست وکالت نامه طلاق رو گذاشتیم
اگه وکالت نامه داشته باشید ما ظرف دو تا سه هفته طلاق رو انجام میدیم بدون حضور زوجین
بعضا میرن دفتر اسناد و متن ناقص براشون نوشته میشه
وکالتی که شوهر بابت طلاق به زن میده
میزان و حدود اختیارات رو تعیین میکنه برای همین کم و کسر داشتن یه جمله یا کلمه مانع از انجام کار میشه
خصوصا در مواردی که زن در عوض بخشیدن مهریه وکالت میگیره باید دقت کنه متن جامع و کامل باشه
تمامی دفاتر اسناد به متن های وکالت طلاق اشراف کامل ندارن
لطفا دقت کنید
یه نمونه وکالت کامل (با شرط بخشیدن مهریه)
.
در صورتی که وکالت نامه طلاق دارید
برای اخذ حکم و ثبت طلاق میتونید به ما مراجعه کنید
ظرف دو تا سه هفته قابل انجام است

شرایط انجام طلاق توافقی توسط وکیل بدون حضور در دادگاه:

✅تمامی مراحل دادگاه جهت اخذ رای طلاق بدون حضور شما ، توسط ما انجام خواهد شد .

✅شامل :ثبت درخواست ، جلسه دادگاه، مشاوره و روانپزشکی ،بردن داور و شاهد و ثبت طلاق است که تماما توسط ما و بدون حضور شما .

✅طی مدت دو هفته تا سه هفته

✅مدارک :
شناسنامه و کارت ملی زوجین (زن و مرد)
سند ازدواج (یا رونوشت)

💔 طلاق توافقی

منظور از طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر بر سر تمام مسایل و موارد ناشی از زندگی مشترک و زناشویی توافق می کنند. این موارد عبارتند از مهریه، نفقه گذشته و آینده (دوران عده)، حضانت و نگهداری از فرزندان و نفقه آنها، جهیزیه، هدایای نامزدی و کیفیت پرداخت حقوق مالی.

طلاق توافقی یک واژه عامیانه است و نام و تعبیر حقوقی و قانونی آن طلاق خلع یا مبارات است.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه نفرتب که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد (ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی).

منظور از طلاق مبارات آن است که نفرت از جانب هردو طرف باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد (ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی)

هم اکنون با سوال از مشاور حقوقی ما سوالات خود را مطرح نموده و از چتر حمایتی و حقوقی ما بهره مند شوید.

 

با ما تماس بگیرید 
۰۲۱۴۴۹۵۴۶۰۸-۱۵